Hoe doen we dat dan?

Centraal staat het samen realiseren van opgaven volgens drie sporen:

  1. Inhoudelijke opgaven, gericht op herstel van de coronacrisis COVID-19 én maatschappelijke opgaven rondom de ambities van de gemeente.
  2. Samenwerking, tussen actoren die een relevante bijdrage kunnen leveren aan de opgave, en in staat zijn krachten te bundelen en samenspel te organiseren.
  3. Gedrag en werkwijze van deelnemers, waarbij doemdenken plaats maakt voor kansdenken en creativiteit, en deelnemers anderen inspireren in actie te komen.

Om de drie sporen te ondersteunen passen wij een innovatieve en inspireerde werkwijze en dito uitvoeringstraject toe:

  • Werkwijze: via Opgaven Gestuurd Werken realiseren van maatschappelijke opgaven door effectief samenspel.
  • Uitvoeringstraject gericht op het versterken van het vermogen tot vernieuwen en het aanjagen van ondernemerschap.

Zowel de werkwijze als het uitvoeringstraject hebben als doel om de doekracht en het samenspel te versterken.

Deze drie sporen vragen om een werkwijze en een uitvoeringstraject die de opgaven, de samenwerking en het gedrag aan elkaar verbinden. Samenwerking zonder gedeelde opgaven levert immers niets op, en gedrag dat goed samenspel tegenwerkt zal niet leiden tot realisatie van opgaven.

Zowel de werkwijze als het uitvoeringstraject snijden uiteindelijk toe naar vitale samenwerkings-verbanden, de samenwerking in de Gouden Driehoek: ondernemers, vastgoedeigenaren en de lokale overheid. Niemand is namelijk in staat om alle opgaven alleen te realiseren, samenwerking is hoe dan ook noodzakelijk. Opgaven Gestuurd Werken snijdt via de inhoudelijke opgaven toe naar samenwerking, het uitvoeringstraject doet dat via het gedrag van spelers. Hierdoor is er sprake van een dubbele borging van doekracht en effectief samenspel. Met andere woorden: de koe wordt met een dubbele tangbeweging bij de horens gevat!

Blue Ocean Company heeft het uitvoeringstraject (gebaseerd op UNLOCK en SPARK) en het gereedschap ontwikkeld. Partners+Pröpper is grondlegger van de werkwijze en het gereedschap voor Opgaven Gestuurd Werken. Beide bureaus hebben hun krachten gebundeld voor creëren van vitale centrumgebieden!

Ontdek hier meer over UNLOCK of download het ebook Vermogen tot vernieuwen.

Waarom wij?

De managing partners van Blue Ocean Company zijn ex-executives van grote winkelorganisaties. Door onze brede ervaring kennen wij de wereld van winkeliers, vastgoedeigenaren en consumenten zo goed, dat we tot meer in staat zijn dan gelijk wie. We zijn aanjagers van ondernemerschap en samenspel, en ontwikkelen vermogen te vernieuwen. Onze overtuiging hierbij is dat mensen meer kunnen dan ze zelf denken. Binden, boeien en borgen zijn de uitgangspunten om mensen en teams te ontwikkelen om individueel en gezamenlijk te groeien.

  • Wij hebben ervaring in vele cases van winkelcentra en winkelgebieden. Lees hier het verhaal van het Retail Lab in Noordwijk.
  • Wij spreken de taal van alle stakeholders en we beheersen de niet te onderschatten complexiteit die dat met zich meebrengt.
  • Wij zijn doeners: we verbinden mensen, partijen en belangen tot aan een tastbaar resultaat.
  • Wij werken op het snijvlak van het publieke en private domein.
  • Wij hebben als experts deelgenomen aan het reviewteam van de Landelijke Retailagenda. Wij hebben samen met Partners+Pröpper een methodiek ontwikkeld om gemeenten te schouwen. Deze methodiek is in een 15-tal gemeenten toegepast. Door deze methodiek in te zetten zijn wij in staat om zeer snel inzicht te krijgen op de lokale situatie.

Wij werken samen met Partners+Pröpper, grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken en als bestuurlijk onderzoeks-, advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in de overheid. Het bureau heeft ruime ervaring met de implementatie van Opgaven Gestuurd Werken binnen gemeenten en heeft al vele teams begeleid met het realiseren van maatschappelijke opgaven. Lees hier het verhaal van Opgaven Gestuurd Werken.

 

Laten we kennismaken

Wil je eerst meer inzicht? Organiseer een ‘Schouw’, al dan niet aangevuld met een Makers Day voor een reeks eerste acties en quick wins.
Wil je eerst eens proeven? Laten we een verkennende workshop organiseren onder de stakeholders om de complexiteit te tonen, en het speelveld te (h)erkennen.
Wil je een Proof of Concept? Start en faciliteer een Retaillab, incl. het doeboek en digitaal platform voor de deelnemers. Fase 1 is ‘in beweging brengen’ & verbinden’, Fase 2 is ‘vermogen opwekken en behouden’.

Wat het ook zij: laten we even praten, zelf sparren, onder elkaar.
Neem gerust contact op met het team van Blue Ocean Company.