Hoe doen we dat dan?

Centraal staat het revitaliseren van het winkelgebied via productief samenspel en bundeling van krachten (doe-kracht). Hiervoor is een werkwijze, gereedschapskist en uitvoeringsprogramma ontwikkeld dat op maat is gesneden voor revitalisering van winkelgebieden.

Gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren worden begeleid en gefaciliteerd om samen te werken in een uitvoeringsprogramma met een gezamenlijke werkwijze en gereedschap. Zij vormen samen een Retaillab dat berust op drie sporen:

 1. UNLOCK: het vergroten van het vermogen om te vernieuwen
 2. SPARK: het aanjagen van ondernemerschap en innovatie;
 3. Opgaven gestuurd werken: alles richten op het realiseren van een (maatschappelijke) opgave. Effectief samenspel en samenwerking met anderen vormen de motor om dat te doen.

Blue Ocean Company heeft de werkwijze en het gereedschap voor UNLOCK en SPARK ontwikkeld. Partners+Pröpper is grondlegger van de werkwijze en het gereedschap voor Opgaven Gestuurd Werken. Beide bureaus hebben hun krachten gebundeld voor revitalisering van winkelgebieden!

Ontdek hier meer over UNLOCK of download het ebook Vermogen tot vernieuwen.

Hiervoor is het volgende evaluatiemodel ontwikkeld:

 1. Realiseren van opgaven: het gaat hier om de realisatiekracht. Initiatieven vormen geen doel op zich, het gaat erom dat samenwerkende partijen iets concreets willen realiseren, voor zichzelf maar ook voor de lokale leefomgeving.
 2. Constructieve samenwerking: maatschappelijke opgaven realiseer je in samenwerking met anderen.
 3. Professionele vormgeving: het realiseren van complexe maatschappelijke opgaven, in samenwerking met veel verschillende partijen, vraagt ook om een inbedding in een bestuurlijke en uitvoerende vorm.
 4. Democratisch samenspel: hou evenwicht in de verschillenden al het eigenbelang van elke partij of stakeholder.
 5. Ondernemerschap: de wil, de houding en het gedrag van deelnemers garanderen continuïteit.

Waarom wij?

De managing partners van Blue Ocean Company zijn ex-executives van grote winkelorganisaties. Door onze brede ervaring kennen wij de wereld van winkeliers, vastgoedeigenaren en consumenten zo goed, dat we tot meer in staat zijn dan gelijk wie.

 • Wij hebben ervaring in vele cases van winkelcentra en winkelgebieden. Lees hier het verhaal van het Retail Lab in Noordwijk.
 • Wij spreken de taal van alle stakeholders en we beheersen de niet te onderschatten complexiteit die dat met zich meebrengt.
 • Wij zijn doeners: we verbinden mensen, partijen en belangen tot aan een tastbaar resultaat.
 • Wij werken op het snijvlak van het publieke en private domein.

Wij werken samen met Partners+Pröpper, grondlegger en instrumentmaker van Opgaven Gestuurd Werken en als bestuurlijk onderzoeks-, advies- en trainingsbureau gespecialiseerd in de overheid. Het bureau heeft ruime ervaring met de implementatie van Opgaven Gestuurd Werken binnen gemeenten en heeft al vele teams begeleid met het realiseren van maatschappelijke opgaven. Lees hier het verhaal van Opgaven Gestuurd Werken.

 

Laten we kennismaken

Wil je eerst meer inzicht? Organiseer een ‘Schouw’, al dan niet aangevuld met een Makers Day voor een reeks eerste acties en quick wins.
Wil je eerst eens proeven? Laten we een verkennende workshop organiseren onder de stakeholders om de complexiteit te tonen, en het speelveld te (h)erkennen.
Wil je een Proof of Concept? Start en faciliteer een Retaillab, incl. het doeboek en digitaal platform voor de deelnemers. Fase 1 is ‘in beweging brengen’ & verbinden’, Fase 2 is ‘vermogen opwekken en behouden’.

Wat het ook zij: laten we even praten, zelf sparren, onder elkaar.
Neem gerust contact op met het team van Blue Ocean Company.