Laten we kennismaken

Wil je eerst meer inzicht? Organiseer een ‘Schouw’, al dan niet aangevuld met een Makers Day voor een reeks eerste acties en quick wins.
Wil je eerst eens proeven? Laten we een verkennende workshop organiseren onder de stakeholders om de complexiteit te tonen, en het speelveld te (h)erkennen.
Wil je een Proof of Concept? Start en faciliteer een Centrumlab, incl. het doeboek en digitaal platform voor de deelnemers. Fase 1 is ‘in beweging brengen’ & verbinden’, Fase 2 is ‘vermogen opwekken en behouden’.


Wat ook jouw vraag of zorg is: laten we even praten, of sparren, onder elkaar.
Neem gerust contact op met het team van Blue Ocean Company.


Ontmoet de 'VITAAL' taskforce