pulse de menskant van ambitie

Wat is PULSE?

PULSE is een totaalaanpak die teams verbindt op de weg naar meer ambitie. Vaak is deze ambitie een nieuwe situatie, of een belangrijke verandering op de werk- en winkelvloer. PULSE is het beproefde raamwerk om mensen aan de ambitie te verbinden.

POWER UP
UNIFY
LET GO
SHOW IT
EMBRACE, ENJOY, EXCITE

PULSE bestaat uit interacties face-to-face, co-creatie en permanente ondersteuning via een digitaal platform.

Jouw voordeel:

Deze manier van motivatie aanpakken leidt tot:

 • meer draagvlak voor verandering;
 • grotere ambities die haalbaar worden;
 • grotere slaagkansen voor een nieuwe strategie, fusies of reorganisatie;
 • aanzienlijke stijging van de dagelijkse performantie

Hoe werkt PULSE?

De 5 delen van één raamwerk zorgen voor houvast:

 1. POWER UP
  Neem mensen mee in de visie. Creëer structuur, wijs de weg naar een nieuwe wereld en gebruik jouw stip aan de horizon als een poolster voor elke betrokkene.
 2. UNIFY
  Eén team in eenzelfde schuitje heeft nood aan duidelijke afspraken over uitvoering, verantwoordelijkheid, hoe bij te dragen of welke informatie te delen.
 3. LET GO
  Een nieuwe richting vraagt een passende houding die de geschiedenis achter zich laat. Dit leidt tot stimulerend gedrag dat ook merkbaar is. Hierdoor voorkom je de ankers die verandering tegenhouden.
 4. SHOW IT
  Jaag de ambitie van de organisatie aan door een wind van merkwaarden en werkwaarden die ook voor de klant waarneembaar zijn als een waardevol voordeel.
 5. EMBRACE, ENJOY, EXCITE
  Durf succes te vieren, gebruik resultaat als nieuwe energiebron en laat enthousiasme stromen doorheen alle lagen van de organisatie.

Waarom PULSE?

‘Mensen meenemen in jouw visie’ is een uitdaging waar veel leidinggevenden tegenaan lopen. Ben je te directief dan leidt dit tot weerstand of apathie. Ben je te democratisch dan leidt dit tot verwatering van een gedroomde ambitie. Anders gezegd: ‘Jij kan het zelf wel willen, maar daarom gebeurt het nog niet!’. En toch heeft jouw organisatie het lonkend perspectief van jouw nieuwe visie nodig. Verbind jouw medewerkers en bewandel succesvol de weg van jouw ambitie, vernieuwing of verandering!

Jouw succes schuilt in duidelijkheid, afspraken en structuur. Gebruik PULSE als een stabiel raamwerk en trap niet in de valkuil van vrijheid & blijheid.

Hoe aanpakken?

Heb je reeds jouw STIP OP DE HORIZON helder en klaar?
Kies dan voor PULSE als raamwerk voor:

 • een langlopende cultuurwijziging: meer beweging richting meer ondernemerschap en meer toegevoegde waarde
 • een gericht change management: iedereen mee met de geplande verandering

Wil je eerst jouw visie en ambitie kristalhelder neerzetten? Kies dan voor IM-PULSE en start met:

 • IGNITE
  Een kort en scherp afgebakend traject om visie, missie en strategie uit te werken en in evenwicht te brengen.
 • MARK TRACK
  Maak het lonkend perspectief duidelijk door opportuniteiten en doelen scherp te stellen, en de strategie te vertalen in meetbare stappen.

Voor je het weet heb jij jouw STIP OP DE HORIZON helder en klaar!

Klik & download onze 5-delige blogreeks 'PULSE' in e-bookvorm

Blog-book Pulse