Vermogen geven en ontwikkelen

De waan van de dag neemt snel terug de overhand en laat alle vooruitgang verdampen. Hoe zorgt Blue Ocean Company ervoor dat jij de investering in het traject na afloop niet verloren ziet gaan?

Je vermijdt verlies van opgedane inzichten of ingezette veranderingen door de deelnemers te ondersteunen in het toepassen van die inzichten en veranderingen in de praktijk. Deze aanpak borgt verandering. Want vergis je niet: het resultaat wordt niet enkel in een groepsessie bereikt. De grootste vooruitgang wordt geboekt tussen de groepsessies door en nadien, gedurende het jaar, door wat men aanvangt met die vooruitgang.

Het online activatie- en ontwikkelplatform maakt leren op, tussen en na groepsmomenten mogelijk. Dit is een garantie op de bedoelde borging. Het onderling delen van ervaringen door medewerkers en teams wordt gestimuleerd. Met slimme tools en spelelementen leren medewerkers op een informele manier. Iedereen heeft altijd en overal toegang tot inspirerende video's en leermodules: op telefoon, tablet of desktop.

Deze online omgeving zal ervoor zorgen dat de inzichten uit de groepsessies in de dagelijkse praktijk van de medewerkers zullen worden toegepast. Een open en laagdrempelig sociaal medium werkt beter dan welk ander instrument ook . Meer mensen nemen deel, het groepsgevoel enthousiasmeert en samen groeien motiveert.

Moderatoren gebruiken het platform eveneens. Zij activeren er de vertaling van theorie naar praktijk: ‘Learning by doing’. Deze moderator-functie houdt een vinger aan de pols en borgt de noodzakelijke transfer.

Een uitgebreide feedback-tool laat medewerkers praktijkervaringen onderling delen.
Het “Buddy programma” koppelt enkele ondernemende collega’s aan elkaar. Zij versterken en verrijken elkaar met relevante kennis.
De voortgang-module geeft de afgelegde stappen weer in een dashboard. De impact van het programma, en de behaalde en gestelde doelen worden duidelijk weer gegeven.

Het coach-team monitort achter de schermen het actief gebruik van het platform. Bij inactiviteit zullen de begeleiders van Blue Ocean Company hen bijstaan met nieuwe en stimulerende content, nieuwe spelvormen en enthousiasmerende oefeningen. De continuïteit van het proces blijft hierdoor geborgd en de betrokkenheid van alle deelnemers is verzekerd.