Medewerkers, klanten en partners binden voor succes

Marge-erosie en toenemende concurrentie geeft veel extra druk. Vaak proberen organisaties dit door meer efficiëntie te compenseren. Maar dit leidt tot meer centraal geleide organisaties met een grotere afstand tot de werkvloer, de winkel en alle klanten.

Het directe gevolg:

  • weinig begrip en draagvlak voor vernieuwingen vanuit het ‘hoofdkantoor’.
  • kennis en ervaring van medewerkers met direct klantcontact wordt weinig tot niet gebruikt.
  • geen breed gedragen visie/strategie tussen alle lagen van de organisatie door.

Medewerkerstevredenheid leidt tot klanttevredenheid

Het indirecte gevolg:

  • Medewerkers die weinig erkenning/waardering voelen en inspiratieloos hun werk doen: zij zijn cynisch, niet bereid tot veranderen, weinig productief en dikwijls afwezig door verzuim.
  • Organisaties die het contact verliezen met de ‘buitenwereld’: zij worden met de dag minder relevant, missen de boot of worden ingewisseld voor een beter alternatief
  • Klanten die zich niet op de juiste manier behandeld voelen: zij geraken teleurgesteld, ontgoocheld en haken af.

Klanten krijgen meer macht. Zij kunnen vaak kiezen uit vele alternatieven. Een bezoek aan een winkel, of welke aankoop dan ook wordt een keuze en is niet langer een noodzakelijkheid. Dit vraagt een attractief aanbod, maar ook blije en dienstbare medewerkers.

What goes down must go up!

De oplossing is entrepreneurship: je wil ondernemende medestanders. Wij noemen dit de ondernemers in de onderneming.

De sleutel voor ‘eenvoudig’ en ‘snel’ verhogen van het werkplezier zit in de verbinding tussen alle lagen van de organisatie. Dit werkt als een jojo: een eeuwige beweging tussen empowerment van boven naar beneden, en de zelfstuwende kracht van beneden naar boven.

Vrijheid, veiligheid en vertrouwen vertrekt doorgaans vanuit directie of management. Hierdoor wordt ‘verantwoordelijkheid’ met ‘nieuw vertrouwen’ opgewekt . Men voelt steeds meer een vrijheid om te excelleren.

Medewerkers kunnen op hun beurt plezier, passie en progressie ontsluiten. Er ontstaat verbinding en de regie over het eigen welbevinden leidt tot meer werkplezier. Samen met de individuele passie, en het gevoel van vooruitgang, ontstaan meer, en gezamenlijke, prestaties.

Deze balans is de ultieme motor voor ondernemerschap in de onderneming. Het maakt arbeid betekenisvol, mensen bewust en door betrokkenheid draagt iedereen bij aan het geheel.

Ons motivatieprogramma SPARK jaagt dit ondernemerschap aan.

Wat betekent dit voor leidinggevenden?

Succesvolle organisaties zorgen voor verbinding en vertrouwen en combineren duidelijkheid in koers met het creëren van een sterke band met hun medewerkers. Hierdoor maken zij bij hun medewerkers een enorme hoeveelheid potentieel en talent vrij waardoor zij op hun beurt durven ondernemen of fouten maken. Dit alles leidt tot verhoging van de productiviteit, meer moreel en verbetering van de resultaten. Inspireren, vertrouwen geven en ruimte bieden om te leren liggen dicht bij elkaar.

Wat betekent dit voor leveranciersrelaties?
Onderweg naar Huis - sessies

We leven in een tijd van voortdurende verandering en disruptie. De merken, producten en diensten waar we jarenlang vertrouwd mee waren, maken plaats voor vernieuwing. Nieuwe technologieën veranderen de manier waarop we kopen, leven, communiceren en consumeren. De consument zit steeds meer zelf aan het stuur.

De relatie tussen leverancier en retailer verandert daardoor, en nog grondig ook. Niet langer is er sprake van één lange keten met schakels na elkaar. Op vandaag lopen alle kanalen tussen producent, leverancier, retailer en klant steeds meer naast elkaar en altijd maar sneller.

Iedere schakel bereikt de klant en dat verandert op zijn minst de verhouding tussen leverancier en retailer. Hetzij in een model met meer conflicten, hetzij in een model van samen optrekken naar de klant.

Blue Ocean Company heeft jarenlange ervaring in dit “spel” van producent, leverancier en retailer. Wij geloven oprecht in verbinding. Daarom voegen we de daad bij het woord in o.a. de ‘onderweg naar huis’-sessies waar alle spelers in de branche van Tuin/Dier/DIY samenwerken aan uitgelichte thema’s. Meer weten?