Ik ben psycholoog en oplossingsgericht coach voor individuen en ondernemingen. Mijn luistervaardigheid en sterk empatisch vermogen zijn een grote troef om te weten te komen wat er speelt in een onderneming en wat medewerkers belangrijk vinden. Daarnaast ben ik sterk in schriftelijke communicatie en slaag ik er in om verkregen informatie helder naar de betrokkenen te communiceren, met respect voor de vertrouwelijkheid.

Met Umano help ik organisaties om de mens terug centraal te zetten in de onderneming en de kloof tussen medewerkers op de werkvloer en het (top)management in een onderneming te verkleinen.

Concreet coach en train ik zaakvoerders en leidinggevenden, zodat ze hun strategische beslissingen beter kunnen kaderen en in heldere taal kunnen delen met medewerkers. Daarnaast help ik hen om de noden en wensen van hun medewerkers te horen én deze te vertalen naar actiegerichte doelstellingen.