What Is

Vooraf werd er deskresearch uitgevoerd, werden er exit-polls aan dierenspeciaalzaken afgenomen en vonden er twee cocreatiesessies met huisdiereneigenaars plaats.

Validatie:

  • eigenaars hebben meer behoefte aan persoonlijke begeleiding, met meer empathie voor de persoon
  • de drempel naar klassieke dienstverlening (dierenarts, gedragstherapeut) wordt als hoog ervaren

What If

Wat als we alle diensten voor huisdiereneigenaars konden aanbieden in een retailomgeving, met lage drempel, en hoge klantenservice? Zowel on- als offline ondersteund?

Validatie:

  • enquête bij 300 bestaande klanten met 35% zéér positive respons, dit lag boven de target van 16% mogelijke early adopters

What Wows

In een eerste Proof Of Concept werd een Pet Health Centre gebouwd op 250 m2 in het Tuincentrum Eurotuin te Merelbeke.

Validatie:

  • Na één jaar lag de NPS (nvdr: ambassadeurswaarde of Net Promotor Score) reeds op 84/100 en de aanbeveling op social media op 4,8/5

What Works

De verdere uitrol naar meerdere vestiging is voorzien.

Er wordt momenteel volop gewekt aan de digitale veruitwendiging met een eigen tijdlijn voor huidiereneigenaars, en een abonnementenservice voor zowel diensten als producten.